Primerjava petih različnih tehnologij obdelave odpadnih plinov v industriji izdelkov iz gume

2022-06-28

Pri obdelavi odpadnih plinovgumaproizvodnje izdelkov so se oblikovale nekatere učinkovite metode zdravljenja, vendar so zaradi različnih metod zdravljenja različni tudi učinek zdravljenja ter prednosti in slabosti.

1. Metoda zgorevanja ima visoko učinkovitost obdelave in lahko naenkrat obdela izpušne pline z veliko koncentracijo, vendar postopek obdelave zahteva tudi veliko porabo goriva in ga je treba izvajati neprekinjeno, skupaj z emisijo dušika oksidi, zato so stroški visoki;

2. Metoda biološkega čiščenja lahko obdela odpadni plin z nizko koncentracijo in ima prednost nizkih stroškov, vendar učinek čiščenja odpadnega plina z visoko koncentracijo ni dober, zavzame veliko prostora in biološko okolje je težko pridobiti, zato je neprijetno;

3. Čeprav je adsorpcijska naprava z aktivnim ogljem ekonomična, praktična in široko uporabljena, z intenziviranjem inšpekcijskih pregledov varstva okolja na različnih mestih ta naprava vedno bolj ne more doseči standardov izpustov;

4. Tehnologija fotokatalitične oksidacije je postopek obdelave, ki uporablja ultravijolično svetlobo kot katalizator za oksidacijo snovi v plinu iz odpadnega kavčuka z oksidacijskimi snovmi, kot sta zrak in kisik, pod določenimi pogoji tlaka in temperature. Ta metoda je enaka zgornjima dvema. V primerjavi s to metodo ima očitne prednosti, njegova učinkovitost obdelave je visoka in ne zahteva višjih temperaturnih pogojev, stroški pa so relativno nizki. Njegova pomanjkljivost je, da so učinki dezodoriranja in dezodoriranja očitni, vendar ne more očistiti hlapnih organskih komponent odpadnega plina v gumijastem odpadnem plinu.

5. Metoda plazemske razgradnje ima po letih izkušenj inženirske prakse izjemen učinek pri obdelavi hlapnih organskih odpadnih plinov in ima očitne prednosti v smislu zasedenosti prostora, porabe goriva, sekundarnega nastajanja onesnaževal itd. Koncentracija ima močno prilagodljivost , lahko učinkovito očisti dimne pline, odpadne pline in pline neprijetnega vonja, ki nastajajo v industriji izdelkov iz gume, in ima močno uporabnost za izpušne pline, ki nastajajo v industriji izdelkov iz gume.

Iz zgornje analize je razvidno, da pri obdelavi odpadnih plinov izgumaizdelkov, ni pametno uporabljati zgolj ene same tehnologije čiščenja. Za najbolj učinkovito obdelavo odpadnih plinov je treba uporabiti kombinacijo več metod čiščenja.

Prejšnja:Poznavanje BIIR
Naslednji:ŠT