Viri odpadne vode iz gume in kemična sestava onesnaževal, metode čiščenja odpadne vode iz gume

2022-06-13

1. Vir gumijaste odpadne vode in kemična sestava onesnaževal

Gumijasta odpadna voda prihaja iz odpadne vode in odpadne vode pri pranju, izpuščene pri predelavi gume, kot je odpadna voda iz tovarne gum, odpadna voda iz recikliranja gume, odpadna voda iz tovarne gumarskih industrijskih izdelkov, odpadna voda iz butadienskega kavčuka, odpadna voda iz stiren-butadienskega kavčuka, odpadna voda pri predelavi naravnega lateksa, odpadki iz proizvodnje polimerizacije gumene emulzije voda itd.

x

Drugič, metoda čiščenja odpadne vode iz gume

Gumijasta odpadna voda uporablja "Standard za izpust industrijskih onesnaževal za gumene izdelke" (GB27632-2011)

Metoda čiščenja odpadne vode iz gume:

1. Rezervoar za nastavitev kislinsko-baznega razmerja 2. Kemična koagulacijska obdelava 3. Rezervoar za nakisanje s hidrolizo 4. Rezervoar za kontaktno oksidacijo 5. Rezervoar za usedanje